Handledning

Vi erbjuder ärende- och /eller processhandledning enskilt eller i grupp. Uppdragsgivare kan vara t ex socialtjänst, Hälso och sjukvård, Förskola och skola eller behandlingshem.

I handledningsgrupperna arbetar vi helt efter kundens önskemål, vilket kan innebära reflekterande team, rollspel och inslag av utbildning. Vi träffar alltid handledningsgruppen innan avtal tecknas för att säkerställa att handledningen skräddarsys efter gruppens behov, erfarenheter, mål och önskemål.

Vi erbjuder också chefshandledning enskilt eller i grupp, där fokus är att utveckla chefsrollen utifrån ledarens personliga egenskaper, arbetsgruppens behov och chefsuppdragets karaktär.

Att skapa eller återskapa team/arbetsgrupper är också en av våra insatser. Utgångspunkten är att teamet skall få gemensam vision och mål, att tillvarata de enskildas egenskaper på bästa sätt samtidigt som en laganda byggs och utvecklas. Målet är att genom teamwork kunna effektivisera och förbättra arbetsgruppens prestationer. Vi är också behjälpliga vid uppbyggnad av verksamheter där vi bland annat kan hjälpa till vid rekrytering av lämplig personal (sätta ihop personalgrupper utifrån kompletterande kompetenser samt hålla i anställningsintervjuer).

Verkar ovanstående vara rätt insats eller önskar du någon form av specialhandledningar t ex direkthandledning – kontakta oss. info@psykoterapikonsulterna.se

Våra mottagningar

Stockholm – Västerås – London

Nätterapeuten Fri konsultation via nätet.

Hej! Vad kul att Ni har hittat hit. Här erbjuder vi fri konsultation via nätet. Skriv ner din fråga och skicka den till oss så svara vi dig så fort som möjligt. En del av de frågor vi får kommer vi att anonymt publicera här så att även andra kan ta del av svaren. Här hittar du frågorna.

Verksamhetschef Tina Swedenson Tel: 0736-91 68 92